Showing posts with label News. Show all posts

ದುಬ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ದಿವಸ್: ನವಂಬರ್ 19.

1:03 PM 0

ವರ್ಸಾಚೊ 33 ವೊ ಅಯ್ತಾರ್ ಮ್ಹುಣ್ಜೆ ನವಂಬರ್ 19 ತಾರಿಕ್, ದುಬ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ಮ್ಹುಣ್ ಅಚರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಪಾಪಾ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ಉಲೊ ದಿಲಾ ಮ್ಹುಣ್ ಮಂಗ್ಳು...

ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಅಚಾರ್ ವಿಚಾರ ಥಂಯ್ ಚೀನಾ ಚಡ್ ಅನಿಂ ಚಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್.

5:22 PM 0

ಚೀನಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ತಾ,  ಧರ್ಮಾ ಥಂಯ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಚಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ದವರಿಜೆ. ಟಿಬೆಟಾಚಾ ಬುದ್ದಿಸ್ ವಿಶಿಂ ಹೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ತರೀ ವಾತಿಕನ್ ಅನಿಂ ಚೀನಾ...

ಫಾದರ್ ಟೋಮಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಬ್ಲಿ:

11:51 AM 0

ವಾತಿಕಾನ್: ಸೆ: 12, ಸುಮಾರ್ ಹಟ್ರಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಕಾಂತ್ ವಾದಿಂಚಾ ಹಾತಿಂ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಕಷ್ಟೊನ್ ಅಸ್ಲೊಲೊ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಫಾದರ್  ಟೋಮಾಕ್  ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಬ್ಲಿ ಮ್ಹುಣೊನ...

ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಸ್ತು ಅನಿಂ ಇತರ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ವಾಹನಾನಿಂ ನಿಶೇದ್:

12:58 PM 0

80% ಕಾಥೊಲಿಕ್ ಅಸ್ಚೊ ಗಾಂವ್ ಫಿಲಿಪಿನ್ಸ್. ಮೇಯಾಚಾ 22 ತಾರೀಕೆರ್ ಏಕ್ ನವಿ ರೂಲ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಅಯ್ಲ್ಯಾ ಕೀ, ವಾಹನಾ ಚಲಂವ್ಚಾ ಸುರೆಕ್ಶೆ ಖಾತಿರ್ ವಾಹನಾನಿಂ ಕೋಂತ್ ಅನಿಂ...

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಿಣ್ಯೇಕ್, ಕಾಕ್ಳುತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಏಕ್ ಸಾತ್ವೀಕ್ ವಿಶೇಯ್: ಪಾಪಾ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್.

3:00 PM 1

ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿಚಾ ಅಯ್ತಾರಾ, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾಂತ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಪಾಪಾ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾ,   "ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಿಣ್ಯೇಕ್, ಕಾಕ್ಳುತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಏಕ್ ಸಾತ್ವೀ...

209. ಕತಾರ್ ಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಎಕ್ವಾಟಾಯ್ಲೆಂ ವಿಲ್ಫಿ ನೈಟ್ - ದೋಹಾ.

11:40 AM

ಫಕತ್ ಸೊ ಮೊಹಿನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ವಿಲ್ಫಿ ನೈಟ್ ದೋಹಾ ಕತಾರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕಾಕ್ ಅಸ್ಚೊ ಮಾಂಯ್ ಭಾಶೆಚೊ ಮೋಗ್ ಕಸ್ಲೊ ಮ್ಹುಣ್ ದಾಕಯ...

Powered by Blogger.