Header Ads

5/slider-recent

ವೊಜ್ಯಾಚೊ ದುಕೊರ್

6:39 PM 0

ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ರೊಸ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಡ್ಲೆ ಮ್ಹಾಕಾ  ಪುರ್ಶೆವಾಂರ್, ದವೊ ಮುಂಡು, ಪುಗಟ್ಯೊ ಗುಂಡು, ಮಾರ್ಲಿ ತಾಣಿ ವಾರ್ರ್ಯಾರ್, ಡಿಜೆಚೊ ಬಾಜ್, ಬ್ಯಾಂಡಾಚೊ ನಾದ್, ಗಾಜ್ಲೊ ...

250 ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಸಹಾಯ.

11:56 PM 0

“ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಪರ್ವತವನ್ನು ಕೂಡ ಅಜ್ಣಾಪಿಸಬಹುದು” ಎ೦ದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬೈಬಲನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈದೀಗ ಅದ್ಬುತವೊ೦ದು ನಡೆದಿದೆ. ಮ೦ಗಳೂರು, ಬೆಳ್ಮಣಿನ ಹ್ಯ...

ಜೆಟ್ಟ್ ಹಾಯ್ ದೇವಾ!

5:57 PM 0

ವರ್ಸಾ ಫುಡೆ೦ ದಶೆ೦ಬ್ರಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೆ, ಮಯ್ನ್ಯಾ ಅಧಿ೦ ಉಬ್ಚಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ, ಅಖ್ರೇಚಾ ಘಡಿಯೆ ಜೆಟ್ಟಾನ್ ಹಾತ್ ದಿಲೊ, ದುಬಯ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಗಾರಾ೦ಕ್ ಘಾತ್ ಜಾ...

ಅಚ್ಚೆ ದಿನ್

4:02 PM 0

ಪೆಟ್ರೊಲಾಕ್ ಚಡ್ಲೆ, ದುಬ್ಳೆ ಬಸೊನ್ ರಡ್ಲೆ, ರುಪ್ಯಾಚೆ ಮೊಲ್ ದೆ೦ವ್ಲೆ, ಥೊಡೆ ದೇಶ್ ಸೊಡ್ನ್ ದಾ೦ವ್ಲೆ. ಅಚ್ಚೆ ದಿನ್ ಅಯೆಗಾ, ಪ೦ದ್ರಾ ಲಾಕ್ ಮಿಲೆಗಾ, ಮ್ಹುಣ್ಚ...

ಬಿ.ಪಿ ವಾ ಬ್ಲಡ್ದ್ ಪ್ರಶರ್

3:56 PM 1

ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಮಾ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ತಾಚಾಕೀ ವರ್ತಿ ಆಸ್ತ್ ದುಸ್ರಿ ನಾ ಮ್ಹುಣ್ ಅಮಿಂ ಮ್ಹುಣ್ಚೆ ಅಸಾ ಅನಿಂ ಹೆಂ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮ್ಹುಣ್ತಾನಾ ಆಜ್ ಕಾಲ್...

Powered by Blogger.