Header Ads

5/slider-recent

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಮಾತ್ರ್ ದಿಂವ್ಯಾ.

12:02 PM 0

ಅಲೆಕ್ಸ್ ಅನಿಂ ರೊನಾಲ್ಡ್ ನಂತೂರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಕದ್ರಿ ಕೈ ಬಟಲ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲೆ. ಅಲೆಕ್ಸ್ ರಿಕ್ಶಾ ಚಲವ್ನ್ ಅನಿಂ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ರಾಂದ್ವಯ್ ವಿಕುನ್ ...

ದುಬ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ದಿವಸ್: ನವಂಬರ್ 19.

1:03 PM 0

ವರ್ಸಾಚೊ 33 ವೊ ಅಯ್ತಾರ್ ಮ್ಹುಣ್ಜೆ ನವಂಬರ್ 19 ತಾರಿಕ್, ದುಬ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ಮ್ಹುಣ್ ಅಚರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಪಾಪಾ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ಉಲೊ ದಿಲಾ ಮ್ಹುಣ್ ಮಂಗ್ಳು...

ಮರಣ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ನೀದ್:

11:29 AM 0

ತಿ ಸಾಮನ್ಯ್ ನೀದ್ ನ್ಹಂಯ್. ತಿ ನೀದ್  ತಾಂತುನ್ ಚಿಂತ್ನಾ ನಾಂತ್, ಸ್ವಪ್ನಾ ನಾಂತ್, ಮೆಂದ್ವಾಚಿ ಕಾರ್ಯಿಂ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ವಾಂಜೆಲಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿ ಅಸಲಿಂ ನಿದಾರ್ಶನಾಂ ಅಮ್...

ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಅಚಾರ್ ವಿಚಾರ ಥಂಯ್ ಚೀನಾ ಚಡ್ ಅನಿಂ ಚಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್.

5:22 PM 0

ಚೀನಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ತಾ,  ಧರ್ಮಾ ಥಂಯ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಚಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ದವರಿಜೆ. ಟಿಬೆಟಾಚಾ ಬುದ್ದಿಸ್ ವಿಶಿಂ ಹೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ತರೀ ವಾತಿಕನ್ ಅನಿಂ ಚೀನಾ...

ಫಾದರ್ ಟೋಮಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಬ್ಲಿ:

11:51 AM 0

ವಾತಿಕಾನ್: ಸೆ: 12, ಸುಮಾರ್ ಹಟ್ರಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಕಾಂತ್ ವಾದಿಂಚಾ ಹಾತಿಂ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಕಷ್ಟೊನ್ ಅಸ್ಲೊಲೊ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಫಾದರ್  ಟೋಮಾಕ್  ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಬ್ಲಿ ಮ್ಹುಣೊನ...

Powered by Blogger.