Header Ads

5/slider-recent

ಮೊನಿಸ್-ಧರ್ಮ್-ದೇವ್.

12:12 AM 0

ದೆವಾನ್ ಮೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ರಚ್ಲೊ,  ಮೊನ್ಶ್ಯಾನ್ ಧರ್ಮ್ ರಚ್ಲೊ. ಧರ್ಮಾ೦ತ್ ಕಿತೆ೦ ತರೀ ಬರೆ೦ ಆಸಾ ತರ್, ದೇವ್ ಮೆಚ್ವಾತಾ. ಧರ್ಮಾ೦ ಥಾವ್ನ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜೋಡು೦ಕ್ ಮನಿಸ್ ಆ...

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್:

12:15 AM 0

ಅಟ್ರಾ ವರ್ಸಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತುಜ್ಯಾ, ತನ್ರ್ಯಾ ಕುಡಿನ್ ಕೆಲೊ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾ ತರ್ಬೆತಿ ಜೊಡ್ನ್ ಜಾತಾನಾ, ಜಾಲಿ  ತುಕಾ ತೀಸ್ ಸಾತ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಸವೆಂ, ಸ...

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಮಾತ್ರ್ ದಿಂವ್ಯಾ.

12:02 PM 0

ಅಲೆಕ್ಸ್ ಅನಿಂ ರೊನಾಲ್ಡ್ ನಂತೂರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಕದ್ರಿ ಕೈ ಬಟಲ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲೆ. ಅಲೆಕ್ಸ್ ರಿಕ್ಶಾ ಚಲವ್ನ್ ಅನಿಂ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ರಾಂದ್ವಯ್ ವಿಕುನ್ ...

ದುಬ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ದಿವಸ್: ನವಂಬರ್ 19.

1:03 PM 0

ವರ್ಸಾಚೊ 33 ವೊ ಅಯ್ತಾರ್ ಮ್ಹುಣ್ಜೆ ನವಂಬರ್ 19 ತಾರಿಕ್, ದುಬ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ಮ್ಹುಣ್ ಅಚರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಪಾಪಾ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ಉಲೊ ದಿಲಾ ಮ್ಹುಣ್ ಮಂಗ್ಳು...

ಮರಣ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ನೀದ್:

11:29 AM 0

ತಿ ಸಾಮನ್ಯ್ ನೀದ್ ನ್ಹಂಯ್. ತಿ ನೀದ್  ತಾಂತುನ್ ಚಿಂತ್ನಾ ನಾಂತ್, ಸ್ವಪ್ನಾ ನಾಂತ್, ಮೆಂದ್ವಾಚಿ ಕಾರ್ಯಿಂ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ವಾಂಜೆಲಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿ ಅಸಲಿಂ ನಿದಾರ್ಶನಾಂ ಅಮ್...

Powered by Blogger.