143. ಜಾಂಬ್ಳಾಂ (JAAMLAM)…JAMBUL FRUIT..

ಜಾಂಬ್ಳಾಂ ಫಳಾಂಚೆ ವೈಜ್ಣಾನಿಕ್ ನಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸಿಝಿಜಿಯಮ್ ಕ್ಯುಮಿನಿ ( SYZYGIUM CUMINI), ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಸೆನ್  ಹಾಕಾ ಜಾವಾ ಪ್ಲಮ್ ವ ರೊಸ್ ಎಪ್ಪಲ್ ವ ಜಾಂಬುಳ್ ಫ್ರುಟ್ ,( Java Plum, Rose apple va Jambul Fruit), ಕನ್ನಡ ಭಾಸೆನ್ ಹಾಕಾ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಫಳಾ ಭಿತರ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಪಾಚ್ವಿ-ಹಳ್ದುವಿ ಬೀ ಆಸ್ತಾ. ಫಳ್ ಬಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಳ್ಯಾ ರಂಗಾನ್ ಸೊಬ್ತಾ ತರಿ ಬಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ನಿಳ್ಶ್ಯಾ ವ ಪರ್ಪಲ್ ರಂಗಾಚೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. 

ಫಳ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಿಬೆ ವಯ್ರ್  ನಿಳ್ಚೊ ರಂಗ್ (ಪರ್ಪಲ್) ರಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾ. ಜಾಂಬ್ಳಾಚೊ ರುಕ್ ಚಡಾವತ್ ಉಷ್ಣ್ ಪ್ರದೇಶಾನಿ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಭಾರತ್ ಆನಿ ದಕ್ಶಿಣ್ ಆಸಿಯಾಂತ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಜಾಂಬ್ಳಿ ರುಕಾಚೆಂ ರುಕಾಟ್ ಬಾರಿ ಘಟ್ಟ್ ಆನಿ ಉದ್ಕಾ-ಶೆಳಿಕ್ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ನಾ (wood-water resistive) ತಶೆಂ ರೈಲ್ವೇ ಪಾಟ್ಯಾ ಪಂದಾಕ್ ಆನಿ ಉದ್ಕಾ ಭಿತರ್ ಮೊಟಾರ್ ಬಸಂವ್ಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾತ್.
ಜಾಂಬ್ಲಾ ಫಳ್, ಜೂಸ್, ಬಿಯೊ  ಡಯಬಿಟಿಸ್ ಪಿಡಾ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಾರಿ ಬರೊ.ಜಾಂಬ್ಳಾಂ ಬಿಯಾನಿ ಆಸ್ಚೆಂ "ಜಾಂಬೊಲಿನ್" ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಗ್ಲುಕೊಸ್,  ಖಾಣಾಂತ್  ಆಸ್-ಲ್ಲೆಂ ಸ್ಟಾರ್ಚ್,  ಸಕರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತಾ. ರಗ್ತಾ ಸಕರ್ ಉಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಬಿಯೊ ಸುಕವ್ನ್ ಪಿಟೊ ಕರ್ನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಭರ್ಸುನ್ ದಿಸಾಕ್  ತೀನ್ ಚಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘೆಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ರುಕಾಚಿ ಸಲ್ ಉಲ್ಪಾವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕಸಯ್ ನಿರಾಳ್ ಪೊಟಾಕ್ ಸದಾಂ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಡಯಬಿಟಿಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾಕ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯುರ್ವೇದಾ ಸಾಂಗ್ತಾ.

ಜಾಂಬ್ಳಾ ಫಳಾಂತ್ ಪೊಷಕಾಂಶ್ ಶೆಂಬೊರ್ ಗ್ರಾಮಾಕ್ (Nutritional value per 100 g)

Energy(ತಾಪಾ ಬಳ್)  251 kJ (60 kcal)
Carbohydrates(ಕಾರ್ಬೊಹೈಡ್ರೆಟ್) 15.56 g
Fat(ಫ್ಯಾಟ್) 0.23 g
Protein(ಪ್ರೊಟೀನ್) 0.72 g
Vitamin A (ವಿಟಮಿನ್ ಎ) 3 IU
Thiamine (Vit. B1)(ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ1) 0.006 mg (0%)
Riboflavin (Vit. B2)(ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ2) 0.012 mg (1%)
Niacin (Vit. B3)(ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ3) 0.260 mg (2%)
Pantothenic acid (B5)(ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ4) 0.160 mg (3%)
Vitamin B6(ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ5) 0.038 mg (3%)
Vitamin C (ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ) 14.3 mg (24%)
Calcium (ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ) 19 mg (2%)
Iron 0.19(ಲೊಂಕ್ಡಾಂಶ್) mg (2%)
Magnesium(ಮ್ಯಾಗ್ನೆಸಿಯಂ) 15 mg (4%)
Phosphorus(ಫೊಸ್ಪೊರಸ್) 17 mg (2%)
Potassium(ಪೊಟಸಿಯಂ)  79 mg (2%)
Sodium(ಸೊಡಿಯಂ)  14 mg (1%)
ನಾರ್ ಅಂಶ್ Dietary Fibre 0.9 gram.

ಆಧಾರ್ : ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಬೂಕ್.

ಜಾಂಬ್ಳಾಂ ಬಿಯಾಂಚೊ ಪಿಟೊ (ಏಕ್ ಗ್ರಾಮ್) ಸಕಾಳಿಂ ಆನಿ ಸಾಂಜೆರ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೂತ್ ಚಡಯ್ತಾ.
ವೋಂಕ್-ಉದ್ಕಡೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಥಾವ್ನ್ ಧಾ ಗ್ರಾಮ್ ಪಿಟೊ ತಾಕಾಂತ್ ಭರ್ಸುನ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಮೊಸ್ತ್ ಬರೆಪಣ್ ಜಾತಾ.

ಅಗ್ನೆಂತ್ ರಗಾತ್ (ಪೈಲ್ಸ್) ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಕರುಂಕ್, ರಗಾತ್ ರಾವಂವ್ಕ್ ಜಾಂಬ್ಳಾಂ ಫಳಾ ಮೀಟ್ ಗಾಲ್ನ್ ವ ಮೊಂವ್ ಗಾಲ್ನ್ ದೋನ್-ತೀನ್ ಮಹಿನೆ(ಸೀಸನಾಂತ್) ಸದ್ದಾಂಯ್ ಸಕಾಳಿಂ ಘೆಜಾಯ್. ಆನ್ಕಿಟೆಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಜಾಂಬ್ಳಾ ಫಳಾ ಬಾರಿ ಬರಿಂ.

ಗರ್ಭ್ ರಾವಾನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪುಟ್ ಜಾಂಬ್ಳಾಂ ಕೊಲೆ ಗಾಲ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕಸಾಯ್ ವ ಕನ್ನಾ  ಮೊಂವ್ ವ ತಾಕಾ ಸವೆಂ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾತಾ.

ಅಧಿಕ್ ಜಾಂಬ್ಳಾಂ ಸೆವನ್ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಹರ್ದ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂ ನೈಂ. ಅಧಿಕ್ ಸೆವನ್ ಕೊಂಕ್ಲಿ ಆನಿ ಪೊಪ್ಸಾಂತ್ ದರ್ಕಾಲ್ ಭರಯ್ತಾ. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

**ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಮೊಂತೇರೊ, ಬೆಂಗ್ಳುರ್

ಶ್ರೀಮಾನ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಮೊಂತೇರೊ ಗಾಂವಾನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಅನಿಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಚಲೊವ್ನ್ ಅಸಾ. ಹಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ತಿ ಲೇಖನಾಂ ಹ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾ ಥಾಂವ್ನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಥಂಯ್ ಚಡ್ ಅಭಿರೂಚ್,  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ, ಅದ್ಲಿ ಅನಿಂ ಅತಾಂಚ್ಯೊ ರಿತಿ ರಿವಾಜ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಬರಿ ಮಾಯೆತ್ ಅಸ್ಚೊ, ಸಬರ್ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಕಲಾಕರಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಒಳ್ಕಲ್ಲೊ,  ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆ ಥಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಅಸೊನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ರಾಟಾವಾಳಿಂ ಮಧೆಂ ಪುರ್ಸೊತ್ ಕರುನ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಗಾರ್ ವೇಳ್ ಖರ್ಚುನ್ ಅಸಾ. ಅದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಕ್ ಭೆಟ್-ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದಾಳಾ ಜೆ ಕಿತೆಂ ತಾಚೆ ಬರಪ್ ವಾಚುನ್ ಮತಿಂತ್ ಚಿಂತ್ಲಾ, ತೆ ತಾಚ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಅನಿಂ ತ್ಯಾ ಭೆಟೆ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಕಾ ಅನುಭಾವ್ ಜಾಲಾ.    ಶ್ರೀಮಾನ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಮೊಂತೇರೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಗಾಚೊ ಅಡ್ಮಿನ್ ಜಾವ್ನ್-ಯ್ ಸೆವಾ ಕರುನ್ ಅಸಾ. - (VM) ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗ್.

No comments

Powered by Blogger.