Mescom Bill online Payment.

ಕರೆಂಟಾಚೆ ವಾ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಬಿಲ್ಲ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಅಮಿಂ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಅಫಿಸಾಕ್ ವಾ ಬ್ಯಾಂಕಂತ್ ಕ್ಯೂ ರಾವಜೆ ಅಸ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಅತಾಂ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾಂವ್ನಂಚ್ ತಿ ಬಾಂದ್ಚಿ ಸವ್ಲತಾಯ್ ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ಟಾ ಮ್ಹುಖಾಂತಾರ್ ಅಸಾ. 


ಹಿ ಸವ್ಲತಾಯ್ ಅಸಾ ತರೀ ಸಬರ್ ಜಣಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಯೆತ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾ. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕೀ ಹಿ ವಿಶೇಯ್ ಜಾಯ್ ಅಸ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ಅಮಿಂ ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಅಸಾಂವ್. https://www.mescom.org.in/SCP/Myhome.aspx ಹ್ಯಾ ಲಿಂಕಚೆರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೆಶನ್ ಕರ್ನ್ ಅಮ್ಚೇ ಬಿಲ್ಲ್ ಪಳಂವ್ನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಾ ನೆಟ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಾ ಮ್ಹುಖಾಂತರ್ ಅಮಿಂ ಅಮ್ಚೇಂ ಬಿಲ್ಲ್ ಬಾಂದ್ಯೇತ್.

No comments

Powered by Blogger.