191. ಕೊಡಿಯಾಳ್ಚೊ ರಾಯ್ ಕೋಣ್?

ಅದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಾ ಮೇ ಪಾಂಚ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಧಾನ್ ಸಭಾಚೆ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಹ್ಯಾ  ಲೋಕಾಸಭಾ ಚುನಾವಣಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಜಾದೂ ಕರ್ಚೆ ಸಾಧ್ಯತಾ ಅಸಾಗೀ ಮ್ಹುಳ್ಳಿ ಖಂತ್ ಹ್ಯಾ ಪೂಜಾರಿಕ್ ಅನಿಂ ನಳೀನ್ ಕುಮಾರಾಕ್ ದೊಸ್ತಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವಿಧಾನಾ ಸಭೆಂತ್ ದ.ಕ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಒಟ್ಟುಕ್ 15,01,024 ಮತದಾರ್ ಅಸ್ಲೆ. ಹಾಂತುನ್ 11,14,486 ಮತದಾರಾನಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಓಟ್ ಘಾಲಾ ಅಸ್ತಾ, ಕಾಂಗ್ರೆಸಾಕ್ 5,47,436 ಓಟ್ ಮೆಳ್ಳಾ ತರ್ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಕ್ 4,59,620 ಮಾತ್ರ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್. ಉರುಲ್ಲೆ ಜೆಡಿಯಸ್ ಕ್ 45,885, SDPI 26,450, CPI-11,363, KJP - 2,673 ಅನಿಂ ಪಕ್ಶೇತರ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಕ್ 15,883 ಓಟ್ ವಾಂಟುನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್.

ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವಿಧಾನ ಸಭೆಂತ್ 87,816 ಅಂತರ್ ಓಟ್ ಜಿಕೊನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮ್ಹುಖಾರ್ ಅಸ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಚ್ಯಾ ಲೋಕಾಸಭಾ ಚುನಾವಣಾಕ್ 63,067 ನವೆ ಯುವಜಣ್ ಭಡ್ತಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಬಿಜೆಪಿಚ್ಯಾ ಅಬಿಪ್ರಾಯೆ ಫರ್ಮಾಣೆ ಹಾಂತ್ಲೆ 80% ಯುವಜಣ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಓಟ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಸಾದ್ಯತಾ ಅಸಾ. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ KJP ಥಾಂವ್ನ್ ವಾಂಟೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಓಟ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ ಚಡ್ತಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಪೊಯಿಂಟ್ ಮ್ಹುಳ್ಳೀ ಅನ್ಯೇಕ್ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್. ವಿಧಾನ್ ಸಭೆಂತ್ JDS ಅನಿಂ SDPI ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಅಸ್ಲೆಲೆ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ ಲೋಕಸಭೆಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಅಯಿಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಥೊಡೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಂಗ್ರೆಸಾಚೆ ಓಟ್ ವಿಂಗಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಸಾಧ್ಯತಾ ಅಸಾ.

ಆಮ್ ಅದ್ಮಿ (AAP) ವಿಶಿಂ ದ.ಕ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಗೂಂಡ್ ಮನೋಭಾವ್ ನಾ ತರೀ 5% ಓಟ್ ಇಶಿನ್ ತಿಶಿನ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಅಸಾ. ದೆಕುನ್ ಚಡಾವತ್ ಓಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸಾಚ್ಚೊ ವಿಂಗಡ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಮ್ಹುಳ್ಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.  ಹಾಂತುನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂಚೊ ವಾಂಟೊ ಚಡ್ ಮ್ಹುಳ್ಳೀ ಅನ್ಯೇಕ್ ಪಾತ್ಯೇಣಿ.

ದ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಂತ್ ಜಾತಿ ಫರ್ಮಾಣೆ ಮತ್ ಅಶೆಂ ಅಸಾತ್. ಬಿಲ್ಲವ್ - 3.3 ಲಾಕ್, ಮುಸ್ಲಿಂ 3.15 ಲಾಕ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ 1.75 ಲಾಕ್, ಬಂಟ್ 1.7 ಲಾಕ್, SC/ST 1.2 ಲಾಕ್, ಅನಿಂ ಬಾಕಿಚೆ 4.64 ಓಟ್. ಕ್ಶೇತ್ರಾವಾರ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ 1.89 ಲಾಕ್, ಮೂಡ್‍ಬಿದ್ರೆ 1.67 ಲಾಕ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಉತ್ತರ - 1.98 ಲಾಕ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಕ್ಶಿಣ್ - 1.98 ಲಾಕ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ - 1.64 ಲಾಕ್, ಬಂಟ್ವಾಳ್ 1.92 ಲಾಕ್, ಪುತ್ತೂರ್ - 1.74 ಲಾಕ್, ಸುಳ್ಳ 1.76 ಲಾಕ್. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪೂಜಾರಿ ಸರ್ವ್ ಕ್ಶೇತ್ರಾನಿಂ ಮ್ಹುಖಾರ್ ಅಸೊನ್ ಜಿಕ್ಚಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಸುಳ್ಯಾಂತ್  70% ಮತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಪೂಜಾರಿಚಿ ಸಲ್ವಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹುಣ್ಯೇತ್.

2009 ಚಾ ಲೋಕ್-ಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಂತ್ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರಾಕ್ 4,99,385 ಓಟ್ ಮೆಳ್ಳೆ ತರ್ ಪೂಜಾರಿಕ್ 4,58,965 ಓಟ್ ಲಾಬೊನ್ 40,000 ಅಂತರಾರ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಲ್ವಲೊ. ಅಶೆಂ ಸಮಿಕ್ಶಾ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್  ಜಿಕ್ಚೆ ಚಡ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರಿ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವಿಧಾನ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಪಳಿತಾಂಶ್ ಲೋಕಾಸಭೆಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪೂಜಾರಿ ಜಿಕ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಅಸಾ.

ವಿವಿಯಾನ್ ದುಬಾಯ್.


No comments

Powered by Blogger.